loading...

Khi nào thì google gửi tiền về tài khoản từ adsense

Khi nào thì google gửi tiền về tài khoản từ adsenseGoogle Adsense sẽ thanh toán tiền vào ngày 21 hàng tháng nếu như tài khoản của bạn không bị vi phạm chính sách thì Google sẽ gửi thanh toán cho bạn.

Số tiền sẽ về tài khoản ngân hàng trong vòng 1 - 2 ngày không tính ngày lễ, Chủ nhật.

Mức thanh toán tối thiểu là 100$ khi đạt số tiền trên thì google sẽ thanh toán cho bạn.


Sau ngày 30 hàng tháng thì google sẽ tổng kết số tiền kiếm được trong 1 tháng. Và ngày 21 hàng tháng google sẽ thanh toán số tiền đó cho bạn.

Hiện tại kiếm tiền từ google adsense có 2 loại:
- Một là: Adsense content kiếm tiền từ website
- Hai là: Adsense hosted kiếm tiền từ youtube.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét