loading...

Hướng dẫn đăng ký tài khoản online Paypal


Paypal là một trang cung cấp tài khoản online cho các bạn nhận tiền từ các nhà thanh toán nước ngoài hoặc Việt Nam

Các bạn dùng nó để gửi hoặc nhận các khoản thanh toán online USD.


Đăng ký tài khoản Paypal tại đây: https://www.paypal.com/vn/home

Sau khi đăng ký thành công thì bạn đã có 1 tài khoản nhận tiền online, đơn vị tiền tệ để nhận là USD

Các bạn dùng tài khoản này để nhận tiền từ các trang thanh toán tiền bằng phương thức nhận tiền Paypal, đơn vị tiền là USD.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét